Chỉ May, Chỉ Thêu

MAY GIA CÔNG THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

thông tin liên hệ
Bà Triệu Thị Hằng
Giám Đốc - (04) 6655 8415

May gia công theo đơn đặt hàng​

Nhận may gia công Váy
Nhận may gia công Váy
Nhận may gia công hàng xuất khẩu
Nhận may gia công hàng xuất khẩu
Nhận sản xuất áo T-shirt
Nhận sản xuất áo T-shirt
Nhận sản xuất áo Polo
Nhận sản xuất áo Polo
Nhận sản xuất hàng FOB
Nhận sản xuất hàng FOB
Áo Jacket
Áo Jacket
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo Sơ mi
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo jacket
Áo T- Shirt
Áo T- Shirt
Áo Polo
Áo Polo
Áo Polo
Áo Polo
Áo Polo
Áo Polo
Nhận gia công Váy
Nhận gia công Váy
Áo T Shirt
Áo T Shirt
Áo T Shirt
Áo T Shirt
Áo T Shirt
Áo T Shirt

Các Công Đoạn Của Hàng May Mặc

Là Hơi
Là Hơi
Cắt Vải
Cắt Vải
May áo
May áo
Đóng gói sản phẩm
Đóng gói sản phẩm
Nhặt Chỉ Thừa
Nhặt Chỉ Thừa

Chỉ May Công Nghiệp

Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp

Chỉ PE, PP

Chỉ PP
Chỉ PP
Chỉ PE
Chỉ PE
Chỉ PE
Chỉ PE

Chỉ May Ba Lô, Túi Xách

Chỉ May Ba Lô, Túi Xách
Chỉ May Ba Lô, Túi Xách
Chỉ May Ba Lô, Túi Xách
Chỉ May Ba Lô, Túi Xách
Chỉ May Ba Lô, Túi Xách
Chỉ May Ba Lô, Túi Xách

Chỉ May Bao Bì

Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì

Chỉ May Quần áo

Chỉ may quần áo
Chỉ may quần áo
Chỉ may quần áo
Chỉ may quần áo
Chỉ may quần áo
Chỉ may quần áo

Chỉ Polyester

Chỉ Polyester
Chỉ Polyester
Chỉ Polyester
Chỉ Polyester
Chỉ Polyester
Chỉ Polyester